YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yönetim danışmanlığı temel olarak şirketlerde var olan sorunların analiz edilmesini, bu sorunlar için çözüm üretilmesini ve başarılı bir gelişim için gereken yöntemleri bulup, şirket performansının arttırılmasını hedefler. Avrupa ve Amerika’da köklü bir geçmişi olmasına rağmen, yönetim danışmanlığı Türkiye’de yeni gelişmekte olan bir kavramdır. Plan B yönetim danışmanlığı başlığı altında işletmelere aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir.

Kurumsallaşma

Şirketlerin iş yaşamında sürekliliğini sağlaması ve yapılan işin kişilere değil sisteme dayandırılması amacı ile yapılacak çalışmalar süresince kurumlara farklı alanlardan konularında uzman danışmanlarımızca destek verilmektedir.

İşe Alım Sistemi Yönetimi

Firma yapısı değerlendirilerek belirlenen ilkeler doğrultusunda personel seçme ve yerleştirme prosedürü hazırlanır. Bu sistemin uygulanmasında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Yeniden Yapılandırma

Firmaların büyüme, sektör değişikleri ve kriz dönemleri gibi stratejik değişimler yaşadığı dönemlerde, yeniden yapılandırma süreçlerinde yönetim danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Misyon, Vizyon ve Hedeflerin Belirlenmesi

Şirketlerin başarılı olmalarında en önemli etken olan hedef belirlenmesinde 'smart' modeline sadık kalınmasını sağlamak, şirket yapısını belirginleştirmek, sektörel ve ekonomik gelişmelerin göz önüne alınması ile firmaların amaçlarına ulaşmasını sağlayacak yol göstericiler belirlenmektedir.

Ücretlendirme Sisteminin Kurulması

Her pozisyonun gerektirdiği görev ve sorumluluklara bağlı olarak ücret değerleri sistematik bir biçimde belirlenir. Akademisyen kadromuz tarafından geliştirilen adil, yeni personeli işe çeken, mevcut personeli işte tutan, gelişimi destekleyen, çalışanı motive eden ve yüksek performansı takdir eden özgün performans değerlendirme ve ücretlendirme sistemi şirket yapısına uyarlanır. Ücretlendirme sistemi tüm nakdi ve ayni gelirleri kapsar. Bu çalışmada bölgesel, sektörel ve ekonomik veriler kurumlarla paylaşılır.

Prim Sistemi Kurulumu

Ödüllendirici, performans arttıran, motive eden, ödeme dengelerini bozmayan (genel veya dönemsel) prim  sistemi alternatifleri ile beraber kurulmaktadır.

Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması

Firmaların İnsan Kaynaklarının metodolojik olarak verimli ve etkin çalışmasını sağlayacak yapı çıkarılmaktadır. Bu yapıda kontrol noktaları saptanır ve sistematik olarak performans değerlendirilir. Bu sayede hem bireysel hem de kurumsal gelişim yolları saptanır.

Kariyer Planlama ve Yedekleme Sisteminin Kurulması

Her pozisyon için kariyer haritaları hazırlanmakta ve kuruluşlara kariyer planlama/yedekleme konusunda hizmet vermektedir.

Organizasyonel Yapı Tasarımı

Organizasyonların görev, yetki ve sorumluluklar dâhilinde etkin yapılarının analiz ve teknik veriler ile belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamaktadır.

Karlılık Gelişim Analizi

Şirketlerin karlılıklarını arttırma hedefleri doğrultusunda analizler ve alternatif projeler sunulmaktadır.

Büyüme Paterni Analizi

Şirketlerin büyüme hedefleri doğrultusunda analizler ve alternatif projeler sunulmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme

Şirketlerdeki çalışanların memnuniyet seviyelerini tespit etmek amacı ile mülakat ve anketler kullanılmaktadır. Bu veriler uzman kadromuz tarafından sistematik olarak analiz edilmektedir.

Kurumsal Eğitim Ihtiyacı Tespit Etme

Şirketlerdeki eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek amacı ile mülakat ve anketler kullanılmaktadır. Bu veriler uzman kadromuz tarafından sistematik olarak analiz edilmektedir.

Plan B İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Ltd. Şti Türkiye İş Kurumunun 06.10.2011 tarih ve 499 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı Kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınması yasaktır.

Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü
Sağlık sok. No:1 Sıhhiye Çankaya, ANKARA